Tłumaczenie listu motywacyjnego [Cover letter] na język angielski

Cover letter

Przetłumaczenie listu motywacyjnego na język angielski oraz przesłanie go na adres biura z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi stało się dziś standardem. Mając na uwadze, że jest to najczęściej dokument o objętości około 1 strony, trzeba dołożyć wszelkich starań, aby odbiorca zobaczył przed sobą tekst pozbawiony jakichkolwiek błędów lub niezręcznych i niejasnych wyrażeń. W tym artykule dowiesz się, jak powinien wyglądać list motywacyjny po angielsku, a także poznasz przykładowe zwroty i wyrażenia, które pomogą Ci w zachowaniu odpowiedniego, formalnego stylu.

Jak napisać list motywacyjny w języku angielskim?

Pytanie to jest jak najbardziej na miejscu, mimo iż bazować będziemy na napisanym wcześniej liście w języku polskim. Jego przetłumaczenie wymaga bowiem odejścia od tłumaczenia słowa po słowie ze względu na różnice między formą listu motywacyjnego w obu językach.

1. Cover letter czy może motivation letter?

Pierwszy zwrot lub jego synonim w postaci covering letter stosujemy, pisząc list do potencjalnego pracodawcy, w którym podkreślimy swoje najmocniejsze punkty i cenne dla firmy doświadczenie.

Motivation letter lub zwroty pochodne, takie jak letter of motivation oraz motivational letter, to nazwa listu kierowanego do władz uczelni, na której zamierzamy podjąć studia.

W tym artykule skupię się na liście pisanym w pierwszym przypadku.

2. Dane osobowe [contact details] oraz zwrot tytułowy

Nasze imię i nazwisko wraz z dokładnym adresem, numerem telefonu i adresem e-mail umieszczamy na samej górze dokumentu. Nieco niżej musi pojawić się data, a pod nią dane odbiorcy.

Pora wreszcie na rozpoczęcie właściwej części listu. Otwiera ją odpowiedni zwrot tytułowy. Jeśli znamy nazwisko adresata używamy Dear Mr + nazwisko w przypadku mężczyzny lub Dear Ms + nazwisko, gdy zwracamy się do kobiety. Jeśli nazwisko adresata jest nam nieznane lub znamy tylko płeć, zaczynamy od Dear Sir, zwracając się do mężczyzny lub Dear Madam – do kobiety. Gdy zarówno nazwisko, jak i płeć nie zostały podane w danych kontaktowych, najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie zwrotu Dear Sir or Madam.

3. Wstęp [opening paragraph] w cover letter

W tej części zamieszczamy nazwę stanowiska, o które się ubiegamy. Pierwsza linijka może zatem wyglądać mniej więcej tak.

The position of… is exactly what I have been looking for. – To stanowisko [tu podać nazwę] jest dokładnie tym, czego szukałem/am.

Don't miss out!
Darmowy poradnik
Zapisz się na Newsletter i pobierz e-booka, któr pomoże Ci tworzyć płynne wypowiedzi w języku angielskim.
Invalid email address

Kolejnym krokiem będzie podanie źródła, z którego dowiedzieliśmy się o ofercie pracy.

4. Rozwinięcie [middle parapgraph]

W tym miejscu opisujemy, dlaczego jesteśmy zainteresowani pracą w konkretnej firmie i na danym stanowisku. Jeśli nasze wykształcenie lub doświadczenie zawodowe jest zgodne z profilem stanowiska nakreślonym przez firmę, staramy się wyeksponować je w możliwie najciekawszej formie. Podobnie postępujemy z umiejętnościami i odbytymi kursami. Ważne jest, aby pisać o naszych atutach w sposób zdecydowany i pewny, czego przykładem jest poniższe zdanie:

I most definitely feel that I am the right candidate for this job since… – Jestem głęboko przekonany, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ…

5. Zakończenie [closing paragrph]

Zakończenie jest dobrym miejscem na ponowne podkreślenie naszego zainteresowania ofertą pracy, a także entuzjazmu, z jakim wiąże się myśl o pracy w danej firmie. Konieczne będzie także wyrażenie gotowości do stawienia się na rozmowie o pracę, co dobrze oddaje zdanie:

I would appreciate the opportunity to interview with [name of the company] where I shall be able to give you example of my…. – Będę wdzięczny za zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną w Państwa firmie, podczas której będę mógł zaprezentować moje…

6. Zwrot kończący

Dobór odpowiedniego zwrotu uwarunkowany będzie zwrotem początkowym. Jeśli wymieniliśmy adresata z nazwiska, zakończymy list słowami Yours sincerely. Jeśli natomiast adresat listu nie jest znany, stosujemy zwrot Yours faithfully.

Jak widać, przetłumaczenie listu motywacyjnego na angielski jest możliwe dla osób, które opanowały już ten język w stopniu średniozaawansowanym. Wymaga także pewnej dozy kreatywności i uważnego porównywania formalnych zwrotów w poświęconym temu publikacjach.

Z drugiej strony wszyscy wiemy, jak ważne jest pierwsze wrażenie, które robi się tylko raz. Dlatego zapraszam do współpracy wszystkich tych, którzy potrzebują pomocy doświadczonego tłumacza. List motywacyjny jest na tyle zwięzłym dokumentem, że koszt jego przetłumaczenia będzie bardzo niewielki, a świadomość tego, że przesłany do biura tekst jest wolny od błędów pozwoli spokojnie oczekiwać na odzew ze strony pracodawcy.