Ćwiczenia

Sprawdź swoją znajomość czasów gramatycznych, struktur i słownictwa. Możesz wykonać ćwiczenia online i sprawdzić swój wynik lub pobrać PDF do wydruku.

Gramatyka języka angielskiego – ćwiczenia

W tej części pojawią się zadania, które pomogą Wam utrwalić różne zagadnienia gramatyczne w języku angielskim. Będą to czasy gramatyczne oraz różnego rodzaju konstrukcje, takie jak okresy warunkowe, strona bierna czy mowa zależna. Ćwiczenia pozwolą sprawdzić umiejętność tworzenia zdań twierdzących, przeczących oraz zadawania pytań. Pojawią się również porównania dwóch lub więcej czasów, które pozwolą utrwalić różnice w ich zastosowaniu, wynikające z kontekstu, charakterystycznych określeń czasu lub innych czynników.