Tłumaczenia techniczne język angielski

Tłumaczenia zwykłe i specjalistyczne

 

Tłumaczenia zwykłe obejmują teksty o tematyce ogólnej, takie jak CV, listy motywacyjne, prace zaliczeniowe w szkołach i na studiach, streszczenia prac dyplomowych, świadectwa szkolne i dyplomy, listy, artykuły, sprawozdania itp.

 

Tłumaczenia specjalistyczne dotyczą dokumentów z fachową terminologią. Moja oferta obejmuje  przede wszystkim następujące dziedziny:

 

Tłumaczenia techniczne język angielski

Tłumaczenia zwykłe i specjalistyczne

 

Tłumaczenia zwykłe obejmują teksty o tematyce ogólnej, takie jak CV, listy motywacyjne, prace zaliczeniowe w szkołach i na studiach, streszczenia prac dyplomowych, świadectwa szkolne i dyplomy, listy, artykuły, sprawozdania itp.

 

Tłumaczenia specjalistyczne dotyczą dokumentów z fachową terminologią. Moja oferta obejmuje  przede wszystkim następujące dziedziny:

 

Tłumaczenia techniczne język angielski

Tłumaczenia techniczne język angielski

Marketing

Wszelkie materiały promujące oferowane przez firmę produkty i usługi, m.in. oferty handlowe, strony internetowe, broszury informacyjne, regulaminy, ulotki, foldery.

Elektryka

Instrukcje obsługi elektronarzędzi, schematy, opisy projektów instalacji elektrycznych i teletechnicznych, specyfikacje osprzętu oraz pokrewne teksty.

Logistyka

Raporty, umowy, zlecenia, instrukcje dla kierowców, dokumenty magazynowe, listy przewozowe, dokumentacja celna itd.

Kolejnictwo

Prace inżynierskie, specyfikacje, artykuły branżowe, instrukcje obsługi maszyn i systemów sterowania.

Budownictwo

Sprawozdania, dokumentacja projektowa, dokumentacja techniczna maszyn budowlanych, opisy zleceń itp.

Turystyka

Przewodniki, katalogi wycieczek, broszury i ulotki zawierające opisy atrakcji turystycznych, reklamy itp.

Teksty związane z szeroko pojętą humanistyką

Materiały dotyczące historii, polityki, filozofii i socjologii, artykuły publicystyczne, poradniki i wiele innych.

 

W swojej pracy posługuję się oprogramowaniem wspierającym tłumaczenie (CAT), które zapewnia spójność terminologiczną i najwyższą jakość przekładu. Nastawiam się na ciągły rozwój swoich umiejętności i chętnie przyjmę zlecenia również z innych dziedzin.