Tłumaczenia streszczeń prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich

Streszczenie pracy licencjackiej, magisterskiej lub inżynierskiej to ukoronowanie wysiłków związanych z pisaniem pracy dyplomowej. Wpłynie ono niewątpliwie na wywarcie pierwszego wrażenia na recenzencie lub innej osobie sięgającej po naszą pracę. Warto zastanowić się, jak poprawnie przygotować takie streszczenie oraz przetłumaczyć je na język angielski.

 

Jak napisać i przetłumaczyć streszczenie pracy dyplomowej?

 

streszczenie pracy licencjackiej

Streszczenie pracy dyplomowej przyjmuje również często nazwę abstraktu. Celem przygotowania streszczenia jest zwięzłe zaprezentowanie podziału pracy, określenie problemu badawczego, a także sprecyzowanie celu badań oraz przedstawienie ich wyników.  Innymi słowy, napisanie abstraktu polega na przeredagowaniu całej pracy do formy skróconej, w której zachowane zostaną jej główne elementy i kluczowe zagadnienia. Objętość streszczenia wynosi zazwyczaj od 1500 do 4000 znaków ze spacjami.

 

W jakim celu pisze się streszczenie pracy dyplomowej?

Przygotowanie streszczenia jest wymogiem, który należy spełnić, aby praca dyplomowa została przyjęta przez promotora. Pozwali ono przyszłym odbiorcom zapoznać się z budową pracy oraz ułatwić im dotarcie do szczególnie interesujących ich aspektów. Od przejrzystości i logicznego przedstawienia poruszonych w pracy zagadnień zależeć będzie to, czy uda się przekonać potencjalnego czytelnika do dalszej lektury.

 

Jak napisać streszczenie pracy licencjackiej, magisterskiej lub inżynierskiej?

Instrukcję przygotowania pracy dyplomowej przygotowują dla studentów poszczególne uczelnie, gdyż szczegółowe wymogi mogą nieznacznie różnić się między sobą. Odpowiednio przygotowany schemat niewątpliwie ułatwi opracowanie poszczególnych części pracy, w tym także abstraktu.

 

W pierwszym etapie należy oczywiście zawrzeć tytuł pracy i cel, w jakim została przygotowana. Następnym krokiem jest określenie jej głównych tez oraz problematyki zawartej w poszczególnych rozdziałach. Nie można również zapomnieć o przybliżeniu zastosowanych metod i technik badawczych. Oprócz tego, bardzo ważnym elementem jest wskazanie umiejscowienia problematyki w literaturze naukowej, nawiązania do konkretnych autorów i tytułów. Kolejny etap obejmuje przedstawienie zakresu chronologicznego problemu, jak i terytorialnego, jeżeli badania przeprowadzone w ramach pracy ograniczały się do ściśle zdefiniowanego obszaru. Na końcu streszczenia można ponadto wspomnieć o trudnościach, jakie napotkał autor w trakcie przygotowania pracy dyplomowej. Ostatnim etapem jest sprawdzenie, czy w streszczeniu znajduje się od 2 do 10 słów kluczowych oraz ewentualna korekta pod tym kątem.

 

Streszczenie pracy dyplomowej w języku angielskim

Przetłumaczenie streszczenia pracy na język angielski w decydowanej większości przypadków jest wymagane przez uczelnie. Nawet, jeśli taki wymóg nie istnieje, warto poświęcić nieco czasu na sporządzenie przekładu. Streszczenia w języku angielskim coraz częściej umieszcza się w repozytoriach elektronicznych bibliotek, dzięki czemu informacje o pracy w języku obcym sprawią, że dotrze ona do szerszego, międzynarodowego grona odbiorców.

Don't miss out!
Darmowy poradnik
Zapisz się na Newsletter i pobierz e-booka, któr pomoże Ci tworzyć płynne wypowiedzi w języku angielskim.
Invalid email address

Streszczenie pracy wraz z jego tłumaczeniem zostaje z reguły zamieszczone na samym początku pracy dyplomowej, zatem stanowi niejako jej wizytówkę. Z tego powodu, obie wersje językowe abstraktu powinny być przygotowane z najwyższą starannością.

 

Można podjąć się tego zadania samemu, w końcu nikt nie zna lepiej tematyki całej pracy niż jej autor. Warunkiem jest jednak bardzo dobra znajomość języka obcego, przede wszystkim świadomość różnic między składnią języka polskiego i angielskiego, które skutkują koniecznością użycia różnych czasów gramatycznych. Wszystkie te wymogi razem wzięte sprawiają, że, tłumaczenie z pozoru niedługiego i nieskomplikowanego tekstu staje się ostatecznie prawdziwym wyzwaniem. Błędy w tłumaczeniu wpłyną powiem negatywnie na odbiór całej pracy.

 

Dlatego, jeśli nie jesteśmy w pełni pewni swoich sił, warto zlecić tego rodzaju przekład zawodowemu tłumaczowi. Osoby, które przygotowały już tłumaczenie streszczenia samodzielnie, jednak nie są całkowicie pewne jego poprawności, również mogą zwrócić się o pomoc do tłumacza. Za korektę płaci się z reguły połowę mniej niż za tłumaczenie.

 

Jak zlecić tłumaczenie streszczenia pracy dyplomowej i ile będzie ono kosztować?

W obu przypadkach zachęcam do skorzystania z moich usług. Zapewniam o wysokiej jakości przekładu dzięki doświadczeniu w tłumaczeniu tekstów naukowych, dostępowi do słowników specjalistycznych oraz stosowaniu programów typu CAT, zapewniających spójność terminologiczną. Ceny za przetłumaczenie jednej strony rozliczeniowej wynoszą już od 38 zł. W celu otrzymania darmowej wyceny proszę o wysłanie wiadomości na adres kontakt@portalingua.pl.

 

Zapytania można wysyłać też korzystając z formularza. Zachęcam do zapoznania się z pozostałą częścią mojej oferty.

A oto poradnik w wersji wideo: