Present Perfect Simple – ćwiczenia (zdania twierdzące)

Wyniki

-

#1. We…………………..the test.

#2. They ………………….. a train.

#3. She ………………….. dinner.

#4. Tim ………………….. a new job recently.

#5. Adam and his father ………………….. the car.

#6. His cousin ………………….. three videos so far.

#7. Mark and Rick ………………….. school today.

#8. Their friends ………………….. here for five years. They really like it here.

#9. My neighbour ………………….. a dog since 2021.

#10. Her colleagues …………………..the lottery and they’re really rich now.

Zakończ

Inne ćwiczenia z czasu Present Perfect Simple z wersją w PDF do wydruku:

Present Perfect Simple – ćwiczenia (zdania twierdzące)

Present Perfect Simple – ćwiczenia (zdania przeczące)

Present Perfect Simple – ćwiczenia (pytania) 

Ćwiczenia z innych czasów

Opracowanie czasu Present Perfect Simple (+ plansza do pobrania)

Present Perfect Simple – użycie czasu teraźniejszego dokonanego

Present Perfect – budowa, odmiana i końcówki – zdania twierdzące, przeczące i pytania

Present Perfect – określenia czasu