Present Perfect Simple – ćwiczenia (pytania)

Wyniki

-

#1. ………………….. the bus?

#2. ………………….. abroad?

#3. ………………….. this book yet?

#4. ………………….. his homework?

#5. ………………….. their mind?

#6. ………………….. him recently?

#7. ……………….. the news?

#8. ………………….. about that for a long time?

#9. …………………..you a good grade?

#10. …………………..the presents?

Zakończ

Inne ćwiczenia z czasu Present Perfect Simple z wersją w PDF do wydruku:

Present Perfect Simple – ćwiczenia (zdania twierdzące)

Present Perfect Simple – ćwiczenia (zdania przeczące)

Present Perfect Simple – ćwiczenia (pytania) 

Ćwiczenia z innych czasów

Opracowanie czasu Present Perfect Simple (+ plansza do pobrania)

Present Perfect Simple – użycie czasu teraźniejszego dokonanego

Present Perfect – budowa, odmiana i końcówki – zdania twierdzące, przeczące i pytania

Present Perfect – określenia czasu