Present Continuous- ćwiczenia

Present Continuous – ćwiczenia (zdania twierdzące)

Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika podanego w nawiasie.

Wyniki

-

#1. We ………………….. ………………….. [write] a letter now.

#2. She ………………….. ………………….. [wear] a blue dress today.

#3. I ………………….. ………………….. [take] a photo now.

#4. They …………………..………………….. [swim] in a lake and having fun.

#5. You …………………..………………….. [stand] in the middle of the classroom.

#6. It seems to me that he …………………..………………….. [speak] French at the moment.

#7. The dog …………………..…………………..[sit] under the stairs.

#8. My friends ………………….. …………………..[have] a party tomorrow.

#9. Mark ………………….. …………………..[enjoy] his time in Paris.

#10. Kate’s mum ………………….. ………………….. [give] a speech on Friday.

Zakończ

Inne ćwiczenia z czasu Present Simple z wersją w PDF do wydruku:

Present Continuous – ćwiczenia (zdania przeczące)

Present Continuous – ćwiczenia (pytania) 

Present Continuous – ćwiczenia (wszystkie formy)

Ćwiczenia z innych czasów

Opracowanie czasu Present Continuous (+ plansza do pobrania)

Present Continuous- użycie

Present Continuous– budowa, końcówki – zdania twierdzące, przeczące i pytania

Present Continuous– okoliczniki czasu