Present Continuous- ćwiczenia

Present Continuous – ćwiczenia (wszystkie formy)

Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika podanego w nawiasie.

Wyniki

-

#1. The boys …………………..………………….. [not fight] in the playground.

#2. …………………..………………….. [you/feel] better now?

#3. Rain …………………..………………….. [fall] on our heads.

#4. He …………………..………………….. [not eat] pizza at the moment.

#5. Why …………………..………………….. [Tina/drive] so fast?

#6. The students …………………..…………………..[drink] soda all day long.

#7. Her sister …………………..………………….. [not draw] anything in her room.

#8. What …………………..………………….. [you/do] tonight?

#9. I …………………..………………….. [cut] my hair tomorrow.

#10. …………………..………………….. [you/come] to the party on Saturday?

Zakończ

Inne ćwiczenia z czasu Present Simple z wersją w PDF do wydruku:

Present Continuous – ćwiczenia (zdania twierdzące)

Present Continuous – ćwiczenia (zdania przeczące)

Present Continuous – ćwiczenia (pytania) 

Ćwiczenia z innych czasów

Opracowanie czasu Present Continuous (+ plansza do pobrania)

Present Continuous- użycie

Present Continuous– budowa, końcówki – zdania twierdzące, przeczące i pytania

Present Continuous– okoliczniki czasu