Present Continuous- ćwiczenia

Present Continuous – ćwiczenia (pytania)

Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika podanego w nawiasie.

Wyniki

-

#1. …………………..………………….. [I/do] the right thing?

#2. …………………..………………….. [we/leave] soon?

#3. …………………..………………….. [he/learn] a new language?

#4. Why …………………..………………….. [you/hurt] me?

#5. …………………..………………….. [they/hide] anything from you?

#6. Where …………………..………………….. [she/go]?

#7. …………………..………………….. [Ted/give in] to the pressure?

#8. …………………..………………….. [your classmates/get on] well with each other?

#9. …………………..………………….. [Alice/fly] to Madrid tomorrow?

#10. How …………………..………………….. [you/find] it so far?

Zakończ

Inne ćwiczenia z czasu Present Simple z wersją w PDF do wydruku:

Present Continuous – ćwiczenia (zdania twierdzące)

Present Continuous – ćwiczenia (zdania przeczące)

Present Continuous – ćwiczenia (wszystkie formy)

Ćwiczenia z innych czasów

Opracowanie czasu Present Continuous (+ plansza do pobrania)

Present Continuous- użycie

Present Continuous– budowa, końcówki – zdania twierdzące, przeczące i pytania

Present Continuous– okoliczniki czasu