Ćwiczenia Future Simple PDF

Future Simple – ćwiczenia (zdania twierdzące)

Wyniki

-

#1. Ann ………………….. to the cinema tomorrow.

#2. My friends ………………….. visit me next week.

#3. Sharon ………………….. able to help us.

#4. Mike’s cousin ………………….. you where to go.

#5. John and his girlfriend ………………….. to the zoo next month.

#6. Tom’s father ………………….. a few days off in June.

#7. I think my colleagues ………………….. the offer.

#8. She ………………….. about that.

#9. We expect that the mayor ………………….. the decision soon.

#10. I’m sure my parents ………………….. on a trip.

Zakończ

Inne ćwiczenia z czasu Future Simple z wersją w PDF do wydruku:

Future Simple – ćwiczenia (zdania twierdzące)

Future Simple – ćwiczenia (zdania przeczące)

Future Simple – ćwiczenia (pytania) 

Future Simple – ćwiczenia (wszystkie formy)

Ćwiczenia z innych czasów

Opracowanie czasu Future Simple (+ plansza do pobrania)

Future Simple – użycie czasu przyszłego

Future Simple– budowa, odmiana i końcówki – zdania twierdzące, przeczące i pytania

Future Simple – określenia czasu