Ćwiczenia Future Simple PDF

Future Simple – ćwiczenia (pytania)

Wyniki

-

#1. ………………….. earlier tomorrow, please?

#2. ………………….. to our meeting?

#3. ………………….. the letters later today?

#4. ………………….. the dishwasher, please?

#5. ………………….. about that situation?

#6. ………………….. when he finds out the truth? Let’s wait and we’ll see.

#7. ………………….. on our way back?

#8. ………………….. her decision? What’s your opinion?

#9. How often ………………….. your dog for a walk after holidays?

#10. …………………..us at the pub tonight?

Zakończ

Inne ćwiczenia z czasu Future Simple z wersją w PDF do wydruku:

Future Simple – ćwiczenia (zdania twierdzące)

Future Simple – ćwiczenia (zdania przeczące)

Future Simple – ćwiczenia (pytania) 

Future Simple – ćwiczenia (wszystkie formy)

Ćwiczenia z innych czasów

Opracowanie czasu Future Simple Simple (+ plansza do pobrania)

Future Simple – użycie czasu przyszłego

Future Simple– budowa, odmiana i końcówki – zdania twierdzące, przeczące i pytania

Future Simple – określenia czasu